Oppaat
asukkaille

6. VESI- JA VIEMÄRILAITTEET

 
6.1 VESILAITTEET

Pesu- ja tiskialtaissa on yleensä ns. yksiotesekoittimet. Suihkukaluste voi olla yksiote- tai termostaattisekoitin. Yksiotesekoittimissa veden määrää ja lämpötilaa säädetään yhdestä vivusta. Pelkästään kylmää vettä saadaan, kun vipu on oikealla ääriasennossaan. Pelkästään lämmintä vettä saadaan, kun vipu on vasemmalla ääriasennossaan ja mahdollinen rajoitin on ohitettu painiketta painamalla. Rajoitinpainike voi myös rajoittaa hanan enimmäisvirtaamaa. Eräissä hanoissa on myös sisäänrakennettu enimmäisvirtaaman rajoitin, jonka asetuksia saa muuttaa vain valtuutettu huoltomies.

Hanan virtausaukossa on yleensä ns. poresuutin, joka pehmentää ja tasoittaa veden virtauksen miellyttäväksi ja roiskimattomaksi. Vesijohdoissa mahdollisesti liikkuvat pienet roskat tai veden sisältämä kalkki voivat tarttua poresuuttimen hienoon verkkoon ja aiheuttaa siinä toimintahäiriöitä. Tällöin poresuutin on kierrettävä työkalua apuna käyttäen varovasti irti ja puhdistettava vedellä. Edellä mainittujen lisäksi muita vedenkäyttöpisteitä ovat mm, WC-laite, pyykinpesukoneen hana ja astianpesukoneen hana

Pesukoneiden ja kasteluletkujen hanoissa tulee olla yksisuuntaventtiili ja takaisinimusuoja. Pesukoneiden liitäntävesijohtojen ja niiden varusteiden tulee kestää vähintään 1000 kPa:n eli 10 bar paine. Pyykinpesu- ja astianpesukoneita ei saa jättää toimimaan ilman valvontaa sellaiseen ohjelmavaiheeseen, jossa vesijohdon hana on auki.

Hanojen ja muiden vedenkäyttöpisteiden mahdollisesti vaurioituessa asukkaan on tärkeä tietää, mistä vedentulo voidaan sulkea. Kerros- ja rivitaloissa jokaiseen vedenkäyttöpisteeseen tuleva kylmä- ja lämminvesijohto on varustettu kalustekohtaisella sulkuventtiilillä. Venttiili on joko liitosputkessa tai ns. hanakulmassa heti kalusteen takana. Hanakulmat on voitu peittää peiteheloilla, mutta yleensä niissä on pienet reiät venttiilien käyttöä varten. Veden tulo kalusteelle suljetaan kiertämällä venttiilin pienen ruuvikantaisen osan hahlo ruuvitaltalla poikittain vesijohdon suuntaan nähden. Vastaavasti venttiili avataan kiertämällä hahlo putken suuntaiseksi. WC-laitteessa on yleensä käsin suljettava venttiili.

Pien- ja rivitaloasunnoissa voi myös olla asuntokohtaiset sulkuventtiilit. Selvitä niiden paikka ja opettele käyttämään niitä.

Sekoittimien ja muiden vedenkäyttölaitteiden vähäisetkin vuodot aiheuttavat huomattavia lisäkustannuksia ja mahdollisesti myös vesivahinkoja. Tarkkaile siis hanojen ja erityisesti WC-laitteen kuntoa säännöllisesti. Ilmoita mahdollisista vuodoista välittömästi. Ilman isännöitsijän lupaa sekoittimiin ei saa liittää mitään ylimääräisiä osia. Tällaisia ovat mm. erikoissuuttimet, ylimääräiset letkuliitokset, veden suodattimet, ja erikoislaitteet.

Talon vesijohtopainetta ei voida muuttaa yksittäisen asukkaan erityistarpeiden mukaan. Esimerkiksi erikoismallisen suihkun paineen tarve voi aiheuttaa yllätyksiä.

Toiminta vika- ja häiriötilanteissa

Vika tai häiriö Toimintaohje
Veden paine tai virtaama on jossain hanassa liian kova Ilmoita kiinteistönhoitajalle.
Veden paine tai virtaama on jossain hanassa liian vähäinen Varmista, että olet avannut hanan täysin auki rajoitinpainiketta painamalla. Huolehdi, että poresuutin puhdistetaan, katso vastuunjakotaulukko. Tarkista, että kalustekohtaiset sulut ovat täysin auki. Ilmoita tarvittaessa kiinteistönhoitajalle.
Veden virtaus hanan poresuuttimesta on roiskivaa, toispuoleista tai muuten epämiellyttävää Huolehdi, että poresuutin puhdistetaan, katso vastuunjakotaulukko. Ilmoita tarvittaessa kiinteistönhoitajalle.
Käsisuihku tai sen letku on rikki Ilmoita kiinteistönhoitajalle.
Hana tai WC-laite vuotaa Ilmoita heti kiinteistönhoitajalle.
Hanasta tuleva vesi on pahanhajuista, pahanmakuista tai oudon väristä Ilmoita heti kiinteistönhoitajalle. Älä käytä vettä ennen kuin olet saanut lisäohjeita.
Lämpimän veden lämpötila on jatkuvasti haitallisen alhainen
(alle +50 o C)
Ilmoita kiinteistönhoitajalle.
Lämpimän veden lämpötila on toistuvasti polttavan kuuma
(yli + 65 o C)
Ilmoita kiinteistönhoitajalle.
Lämpimän veden saanti hanasta kestää yli 10 sekuntia, kun lämminvesihana avataan täysin auki Varmista, että olet avannut hanan täysin auki ja ääriasentoonsa rajoitinpainiketta painamalla. Ilmoita tarvittaessa kiinteistönhoitajalle.
6.2 VIEMÄRILAITTEET

Viemärijärjestelmä pystyy ongelmitta kuljettamaan vain viemäröintipisteissä normaalikäytössä syntyvät jätevedet. Viemärijärjestelmä ei ole roskakorin tai jätepussin korvike. Se tukkeutuu helposti ylimääräisistä kiinteistä jätteistä. Viemäriin ei saa laittaa mm. seuraavia aineita ; kiinteitä roskia, kiinteitä ruuantähteitä, kahvinporoja, tupakantumppeja, vaippoja, tekstiilejä, kääre- ja sanomalehtipaperia, kuumaa sulaa rasvaa, liuottimia, maaleja tms. kemikaaleja, öljyä, bensiiniä, lääkkeitä, torjunta-aineita, muita ongelmajätteitä ja rakennusjätteitä, hiekkaa, multaa.

Jos tiedät viemärin tukkeutuneen omassa asunnossasi tai muualla kiinteistössä, lopeta välittömästi kaikkien jätevesien lasku viemäriin ja tiedustele toimintaohjeita kiinteistönhoito-organisaatiolta. Tukkeutumistilanteessa viemäriin johdetut jätevedet voivat aiheuttaa mittavia vesivahinkoja.

Jokaisessa viemäröintipisteessä on vesilukko, joka estää viemärikaasujen pääsyn huoneistoon. Käytössä vesilukkoon kertyy vähitellen likaa, joka voi tukkia sen. Vesilukkoja on eri mallisia. Altaiden vesilukot puhdistetaan avaamalla ja huuhtomalla ne runsaalla vedellä. Tarvittaessa voi käyttää apuna vesilukkoon sopivaa harjaa ja pesuainetta. Asennettuasi avatut vesilukot paikoilleen varmistu vielä, etteivät ne vuoda. Myös lattiakaivon ja WC-laitteen vesilukko tulee puhdistaa ajoittain.

Vesi haihtuu vesilukoista vähitellen pois, ellei niihin lasketa ajoittain vettä. Tästä seuraa ikävä viemärin haju huoneistoon. Jos asunto on tyhjillään pitkän aikaa, voi haihtumista ehkäistä kaatamalla vesilukkojen veden pinnalle hieman ruokaöljyä.

Toiminta vika- ja häiriötilanteissa

Vika tai häiriö Toimintaohje
Viemäri vetää huonosti Huolehdi, että vesilukko puhdistetaan. Katso vastuunjakotaulukko. Ilmoita tarvittaessa kiinteistönhoitajalle.
Huoneistossa on viemärin hajua Tarkasta, että kaikissa vesilukoissa on vettä. Tarkasta, että altaiden vesilukkojen liitokset on kiristetty tiiviiksi. Ilmoita tarvittaessa kiinteistönhoitajalle.
Vesilukosta häviää vesi toistuvasti Ilmoita kiinteistönhoitajalle.
Viemäri pitää outoa ääntä Ilmoita kiinteistönhoitajalle.
Vesilukko tai muu viemärilaite vuotaa Pyri kiristämään vesilukon löysät liitokset. Ilmoita tarvittaessa kiinteistönhoitajalle. Älä käytä kyseistä laitetta ennen korjausta. Ryhdy kosteusvaurion torjuntatoimenpiteisiin.
Viemäristä tulee jätevettä huoneistoon Ilmoita välittömästi kiinteistönhoitajalle. Älä laske viemäriin mitään jätevesiä. Jos jätevesi uhkaa tulvia lattialle, ryhdy vesivahinkojen torjuntatoimenpiteisiin.