Vaihtoehto 1: Henkilötakaajat

Henkilötakaajia on oltava kaksi, jotka kirjoittavat takauksensa vuokrasopimukseen. Takaukseen kirjataan takaajan henkilötunnus ja osoite.

Takaajien pitää olla vähintään 18-vuotiaita, ja heillä ei saa olla merkintää luottotiedoissa. Luottotiedot tarkistetaan.

Takaaja vastaa kaikista velvollisuuksista, mitä asukkaalla on. Jos asukas ei maksa asumistaan, takaaja maksaa vuokran, muut taloyhtiön käyttömaksut, perimiskulut ja viivästyskorot. Jos asunto rikkoontuu, takaaja maksaa vahinkojen korjaamisen.

Takaajien pitää tutustua vuokrasopimuksen ehtoihin, joista näkyy, mitä asukkaan velvollisuuksiin kuuluu.

Takaus on omavelkainen ja yhteisvastuullinen:
Takaajat vastaavat velasta henkilökohtaisesti samalla tavalla kuin he olisivat asukkaita. Henkilötakaus on aina omavelkainen. Se tarkoittaa, että takaaja on vastuussa samalla tavalla kuin hän olisi asukas. Takaaja on vastuussa kuitenkin enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaavasta summasta. Petterinkulma selvittää ongelmatilanteessa asioita aina ensin asukkaan kanssa.

Henkilötakaus on myös yhteisvastuullinen. Se tarkoittaa sitä, että molemmat takaajat ovat henkilökohtaisesti vastuussa maksettavasta velasta. Velkaa ei siis jaeta esimerkiksi puoliksi takaajille.

Takaus on kolmen kuukauden vuokran suuruinen. Jos vuokra nousee, myös takaus nousee saman verran.

Kun muutat asuntoon, palauta ehdottomasti huoneiston kunnon tarkkailulomake! Et joudu maksamaan niistä vioista ja puutteista, jotka on merkitty siihen.

Vaihtoehto 2: Maksu

Asukas maksaa Petterinkulma Oy:n tilille kolmen (3) kuukauden vuokraa vastaavan summan rahaa. Pyydä lasku maksua varten.

Petterinkulma Oy:llä on tarvittaessa oikeus vuokralaista enempää kuulematta käyttää vakuusraha, jos velvoitteita jää täyttämättä. Se tarkoittaa, että Petterinkulma saa käyttää rahan, jos esimerkiksi vuokraa ei makseta, avain on hävinnyt, asunto joudutaan siivoamaan tai asunnossa on jotain rikkoontunut.

Kun muutat asuntoon, palauta ehdottomasti huoneiston kunnon tarkkailulomake! Et joudu maksamaan niistä vioista ja puutteista, jotka on merkitty siihen.
Asukas saa vakuusrahan takaisin, kun hän muuttaa pois ja hänellä ei ole maksuongelmia Petterinkulman kanssa.