Hakijan henkilötiedot

  Henkilötunnuksen tulee olla muotoa ppkkvv-tarkastusosa. Esimerkiksi: 131052-308T

  Nykyinen asunto

  hlöä

  h+k/kk

  m2

  €/kk

  Haetko asuntoa yksin?

  Kanssahakija (esim. avio- tai avopuoliso)

  Muut asumaan tulevat henkilöt

  Haettava huoneisto

  m2

  m2

  €/kk

  Asunnon tarve

  Tulot ja varallisuus

  m2

  m2

  Onko joku hakijoista asunut aiemmin Kiinteistö OY Petterinkulman asunnossa?

  Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.
  Hakemus on voimassa 4 KK jättö- tai uusimispäivästä.

  Liitteet, jotka toimitetaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

  • Verotuspäätös ja erittelyosa viimeksi vahvistetusta verotuksesta ja kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä.

  • Tulotiedot

   • Työssäkäyvä: Työtodistus tai palkkalaskelma

   • Paikkakunnalle muuttava: todistus tulevalta työnantajalta työn alkamisesta ja palkasta

   • Työtön: todistus maksetuista päivärahoista

   • Eläkeläinen: todistus bruttoeläkkeiden määrästä (tiliote ei ole riittävä todistus)

   • Elinkeinoharjoittaja: viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tuloselvityslomake

   • Äitiyslomalla, hoitovapaalla, opinto- tai virkavapaalla oleva: päivärahapäätös ja todistus palkasta ennen työstä pois jääntiä, mikäli työsuhde jatkuu.

  • Varallisuustiedot, jos joku muuttajista omistaa kokonaan tai osaksi asunnon, kiinteistön tai muuta varallisuutta

   • Myyntiarvotodistus omaisuuden todennäköisestä luovutushinnasta

   • Kopio luovutuskirjasta, jos omaisuudesta on luovuttu

   • Lainanantajien todistukset veloista

  • Hakijan elämäntilanteesta riippuen

   • Opiskelija: opiskelutodistus tai koulun valintailmoitus

   • Armeijassa oleva: palvelutodistus

   • Raskaana oleva: raskaustodistus

   • Avioeropäätös tai todistus eron vireillä olosta

   • Irtisanominen, häätöpäätös tai määräaikainen vuokrasopimus

   • Terveystarkastajan lausunto tai purkupäätös

   • lääkärintodistus, jos terveydellisillä syillä on vaikutusta asunnon tarpeeseen

   • Maahanmuuttaja: selvitys oikeudesta oleskella maassa (kopio passista)

   • Alaikäinen: Hakijan huoltajan suostumus

  Vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi, jos hakemuksessa on annettu erheellistä tietoa tai asuntoon muuttaa joku muu, kuin hakemuksessa mainittu henkilö.

  Sinun tulee hyväksyä tietosuojakäytänteemme ennen viestin lähettämistä. Tutustu tietosuojaselosteeseen.