Asukasvalinnassa painotetaan hakijan terveyentilaa sekä nykyisiä asuinolosuhteita. Etusijalla ovat hakijat, joiden nykyiset asuinolosuhteet ovat puutteelliset huomioiden hakijan terveydentila.