Asukastoiminta ja asukasdemokratia perustuvat lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa ( 649/1990). Yhtiön ja asukkaiden välinen yhteistoiminta on tärkeä työkalu toiminnan kehittämisessä. Jatkuva vuoropuhelu parantaa palveluita, asumisen laatua ja viihtyisyyttä sekä lisää yhteisöllisyyttä.

Asukastoiminnassa saat tärkeää tietoa yhtiön toiminnasta, remonteista, vuokrista sekä asukkaille suunnatuista tapahtumista. Aktiivinen asukastoimija tutustuu naapureihin sekä vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Säännöt ja organisaatio

Petterinkulmassa toiminta on jaettu neljään (4) alueeseen: eteläinen, pohjoinen, keskikinen, kaakkoinen.


Asukkaiden kokous
– Asukkaiden kokouksen koollekutsujana on alueellinen asukastoimikunta tai jos sitä ei ole niin omistaja.
– Kokous on kutsuttava koolle vähintään kerran kalenterivuodessa tai aina silloin josyli 10% alueen asukkaista sitä vaatii.
– Kutsu on toimitettava vähintään viikkoa ennen kokousta. Asukkaiden kokous valitsee asukastoimikunnan.


Asukastoimikunta
Asukastoimikuntaan voidaan voidaan valita talon asukas joka on täyttänyt 18 vuotta. Toimikunnan jäsenmäärää ei ole rajattu. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Yleensä puheenjohtaja toimii myös alueensa edustajana asukasneuvostossa. Asukastoimikunnan tärkein tehtävä on antaa lausunto vuokranmäärityslaskelmasta sekä esittää asukasjäseniä yhtiön hallitukseen neljän (4) vuoden välein.

– Asukastoimikunnan tehtäviin kuuluu myös erilaisten tapahtumien järjestäminen alueen asukkaille.
– Asukastoimintaa varten yhtiö budjetoi vuosittain määrärahan. Toimikausi alkaa ja päättyy asukaskokoukseen.


Asukaneuvosto
– Asukasneuvoston tehtävä on toimia yhtiön ja asukastoimikuntien välisenä yhteistoimintaelimenä.
– Jäseninä toimivat asukastoimikuntien puheenjohtajat sekä Petterinkulman edustajina toimitusjohtaja ja isännöitsijä. Asukasneuvosto kokoontuu vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Toimikausi alkaa ja päättyy asukaskokoukseen.


Asukastoimikunnat

Pohjoinen alue
Partanen Asta, Suistamonkatu 101, puheenjohtaja (puh. 040 578 1160)
Tullinen Marja, Suistamonkatu 101
Huttunen Merja, Juhonkatu 3
Roivainen Mikko, Juhonkatu 3
Ryhänen Seppo, Pekankatu 10

Keskinen alue
Sariola Tuija, Kirkonsalmentie 14, puheenjohtaja (puh. 050 304 8288)
Karisalmi Ulla, Kirkonsalmentie 14
Mehtonen Kaija, Kaivokatu 4 A
Kaikkonen Ulla, Kaivokatu 4 C
Räisänen Anna-Liisa, Kaivokatu 4 C
Jeskanen Terttu, Sotilaskatu 16 B
Lipponen Marja, Oivakuja 2
Muona Seppo, Otavankatu 7
Juntunen Hilkka-Liisa, Otavankatu 7
Ryhänen Tuula, Otavankatu 7

Kaakkoinen alue
Lappeteläinen Matti, Töyrykatu 4
Airaksinen Aune, Pöllösenlahdenkatu 3
Mustasalmi Jani, Pöllösenlahdenkatu 3
Seppänen Timo, Pöllösenlahdenkatu 7
Laukkanen Esko, Taavetinkuja 3
Eskelinen Viljo, Taavetinkuja 3
Kumpulainen Ari, Kannelkuja 4

Eteläinen alue
Pääkkönen Maija, Harjuntie 2
Hoph Tuula, Pengerpolku 4
Niiranen Raija, Pengerpolku 4
Korhonen Antero, Salmenrannantie 580 B


Kokoukset

Pöytäkirja asukkaiden kokous 21.9.2021


Tapahtumat

Tapahtumien tiedot ja valokuvat