Oppaat
asukkaille

4. HUONEISTON RAKENTEET JA TILAT

4.1 ULKO-OVI (Huoneiston ulko-ovi)

TURVALLISUUS

 1. Lukitse ulko-ovi aina, kun asunto jää tyhjilleen.
 2. Jos ulko-oven takalukitun lukon saa sisältäpäin auki vain avaimella, älä takalukitse avaimettomia ihmisiä sisälle poistuessasi asunnosta.
 3. Jos hankit oveen ovisilmän tai varmuusketjun, se on jätettävä paikoilleen pois muutettaessa.
 4. Huolehdi vara-avainjärjestelyistä. Kiinteistönhoito-organisaatiolla on yleisavain hätätapauksia varten ( ovenavaus työaikana maksaa 10 € ja työajan ulkopuolella sekä viikonloppuisin 40 € ).
 5. Postin ja sanomalehden jakelun kanssa voi sopia jakelun keskeyttämisestä esim. loman ajaksi.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Kerrostalossa porrashuoneen ovi on yleensä ns. kaksoisovi. Normaalitilanteessa molemmat ovet kannattaa pitää kiinni. Tällöin eivät asunnon äänet kuulu porrashuoneeseen eikä porrashuoneen äänet asuntoon. Asunnon ollessa tyhjillään useampia päiviä kannattaa sisäovi jättää auki, jotta posti mahtuu sisälle.

Ulko-oveen ei saa kiinnittää esineitä, jotka vaurioittavat oven pintarakennetta.

Tarkkaile ajoittain oven, karmin ja tiivisteiden kuntoa ja ilmoita mahdollisista vioista kiinteistönhoitajalle. Erityisesti rivi- ja pientaloasunnoissa ulko-oven tiiviydellä on suuri merkitys lämpöenergian kulutukseen ja asunnon vedottomuuteen. Heikot tiivisteet päästävät myös ulkopuoliset äänet sisälle.

4.2 IKKUNAT JA TUULETUSLUUKUT

TURVALLISUUS

Noudata ikkunoiden osalta seuraavia ohjeita
Huolehdi, etteivät lapset, eläimet tai esineet pääse putoamaan avoimista ikkunoista.
 
Älä sijoita ikkunoiden eteen kalusteita, joille lapset voivat kiivetä ja horjahtaa lasia vasten.

Varmista, että ikkunan avautumista rajoittavat aukipitolaitteet ovat kunnossa ja käytössä.

Älä avaa suuria ikkunoita (esim. pesua varten) kovalla tuulella.

Ennen suuren ikkunan avaamista hanki sopiva tuki ikkunan vapaan pään alle, siten estät ikkunarakenteen painumisen ja vaurioitumisen.

Sulje ikkunat aina poistuessasi asunnosta.
 
Huolehdi, ettei sadevesi pääse sisälle tai ikkunarakenteisiin avoimista ikkunoista tai tuuletusluukuista.
 
Huolehdi, ettei pakkasella avoimen ikkunan tai tuuletusluukun lähistöllä pääse tapahtumaan putkien, patterin tms. jäätymistä. Älä tuuleta liian pitkään.

Ilmoita rikkoutuneista ikkunoista heti kiinteistönhoitajalle.

IKKUNOIDEN SEURANTA
Tarkkaile ikkunoistasi mm. seuraavia asioita ja ilmoita mahdollisista vioista isännöitsijälle
Tiivisteiden tulee olla ehjiä ja joustavia siten, että ikkunat ovat tiiviitä.
Salpojen, helojen ja aukipitolaitteiden tulee olla ehjiä ja toimintakuntoisia.
Ikkunarakenteiden tulee olla suoria siten, että ikkunat ovat tiiviitä.
Ikkunoihin ei saa tiivistyä toistuvasti vettä tai vesihöyryä. Mikäli huoneistossa kuivataan pyykkejä, ilman suhteellinen kosteus lisääntyy, tästä on seurauksena mm. ikkunoiden huurtuminen.
Ikkunoiden karmien ja puitteiden maalipintojen tulee olla ehjiä.

IKKUNOIDEN PESU
Lasipinta pestään sienellä tai rievulla, joka on kastettu neutraaliin pesuaineliuokseen. Lasi kuivataan kumilastalla tai nihkeällä puhtaalla pyyhkeellä. Lasipinnan pesussa on huomioitava ympäröivät rakenteet, jotka voivat olla arkoja puhdistusaineille tai runsaalle vedelle. Pesussa on varottava naarmuttamasta lasia. Karmit ja puitteet puhdistetaan kostealla rievulla pyyhkimällä. Ikkunoiden pesun yhteydessä tarkastetaan ikkunoiden kunto.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Älä kiinnitä ikkunan puitteisiin tai karmeihin sellaisia esineitä, jotka voivat vaurioitta ikkunarakenteita. Älä laita ikkunoihin niin pitkiä verhoja, että ne haittaavat patterien tai niiden termostaattien toimintaa. Puhdista tuuletusluukkujen hyttysverkot ajoittain varovasti imuroimalla tai pyyhkimällä. Ellei huoneiston seinärakenteissa tai ikkunakarmeissa ole korvausilmaventtiileitä, korvausilman on tarkoitus tulla sisälle mm. ikkunoiden raoista. Tätä varten ikkunatiivistettä on jätetty asentamatta pieneltä alueelta olo- ja makuuhuoneen ikkunoista ( Ylätiivisteestä on poistettu kaksi noin 20cm pätkää). Älä tuki näitä korvausilmareittejä.

Korvausilma-aukoista tuleva korvausilma aiheuttaa vähäistä vedontunnetta. Ilmiö on kuitenkin normaali.

4.3 PARVEKE

TURVALLISUUS
Noudata parvekkeella seuraavia ohjeita

Kukkalaatikot ja muut mahdolliset esineet tulee sijoittaa kaiteen sisäpuolelle. Ulkopuolinen ripustus aiheuttaa vaaratilanteita.
 
Älä ripusta parvekkeen kaiteelle mattoja tms., jotka tuuli voi pudottaa alas.
 
Huolehdi, etteivät lapset pääse kiipeämään parvekkeen kaiteen yli.

Älä vedä parvekkeelle sähköjohtoa sisältä maadoittamattomasta pistorasiasta.

Älä sijoita parvekkeelle sisäkäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita.

Grillaaminen ja ulkoroihujen polttaminen parvekkeella on kielletty.

Älä jätä palavaa kynttilää parvekkeelle.
 
Varo parvekkeen liukasta lattiaa erityisesti talvella.

Kun lapioit lunta pois parvekkeeltasi, varmistu, että pudottamasi lumi ei aiheuta vaaraa tai haittaa.

Älä pidä parvekkeen ovea auki kovalla tuulella. Käytä aina aukipitolaitetta.

Kiinnitä mahdolliset parvekelasit huolellisesti, ettei tuuli riko niitä.

Lukitse parvekkeen ovi aina yöksi ja poistuessasi asunnosta.

Huolehdi, ettei sadevesi pääse avoimen parvekeoven kautta sisälle.

Jos parvekkeella pistorasia, katkaisin on olohuoneen puolella.

PARVEKKEEN HOITO
Pidä parvekkeen vedenpoistoreitit avoimina.
Nosta parvekkeen kastuneet matot kuivumaan heti niiden kastuttua.
Älä poraa tai muuten vaurioita parvekkeen lattiaa siten, että vedeneristys rikkoutuu.
Pidä mahdolliset parvekelasit suljettuina lämmityskaudella.
Näin säästät lämpöä, torjut melua, estät lunta ja vettä pääsemästä vaurioittamaan parveketta ja parvekekalusteita sekä estät likaa ja pölyä pääsemästä parvekkeelle.
Poista lumi ja sohjo heti parvekkeelta ( ÄLÄ ANNA MÄRÄN LUMEN JÄÄTYÄ PARVEKKEEN LATTIAAN KIINNI ).

PARVEKKEEN KUNNON SEURANTA

Seuraa parvekkeellasi mm. seuraavia asioita ja ilmoita mahdollisista vioista isännöitsijälle

Sadeveden tulee poistua suunniteltuja reittejä pitkin.
 
Parvekkeelle tullut sadevesi ei saa kertyä rakennuksen seinää vasten, valua julkisivulle tai alapuoliselle parvekkeelle.
 
Parvekelattian pintakäsittelyn tulee olla ehjä.

PARVEKKEEN KÄYTTÖ
Älä käytä parveketta varastona. Mattojen tomutus ja ruuan grillaus parvekkeella on kielletty. Roskien ja tupakantumppien heittely parvekkeelta kielletty. Jos poltat parvekkeella, hanki tuhkakuppi käyttöösi. Polttaminen lasitetulla parvekkeella ei ole suotavaa, sillä savu nousee yläpuolella olevalle parvekkeelle ilmarakojen kautta.

PARVEKELASIT
Noudata parvekelasien käyttö- ja huolto-ohjeita.

4.4 KYLPYHUONE

Runsas veden käyttö ja korkea pitkäaikainen suhteellinen kosteus tekee kylpyhuoneet erityisen alttiiksi kosteus- ja homeongelmille. Ne voidaan välttää asianmukaisella toiminnalla.

KOSTEUDEN VÄHENTÄMINEN
Kylpyhuoneessa esiintyvää kosteutta voit vähentää seuraavasti:
Peseydy ripeästi, älä juoksuta vettä suihkusta tarpeettomasti.
Vältä veden tarpeetonta roiskimista seinille ja kattoon.
Opasta lapsia veden käytössä.
Suihkunkäytön päätyttyä pyyhi kuivauslastalla lattialla oleva vesi lattiakaivoon.
Älä kuivaa linkoamatonta pyykkiä kylpyhuoneessasi tai muuallakaan asunnossasi (lukuun ottamatta pieniä yksittäisiä vaatekappaleita).
Älä kuivaa suuria pyykkimääriä kylpyhuoneessasi. (Hanki tarvittaessa kylpyhuoneeseesi sellainen pyykinkuivauslaite, joka tiivistää pyykistä vapautuvan vesihöyryn vedeksi).

ILMANVAIHTO JA KUIVATUS
Huolehdi siitä, että kylpyhuone tuulettuu riittävästi
Pidä poistoilmaventtiili puhtaana.
Pidä huoneiston korvausilmaventtiilit auki ja puhtaana.
Varmista, että korvausilma pääsee kylpyhuoneeseen. Pidä tarvittaessa ovi raollaan.
Pidä kylpyhuoneen lämpötila riittävän korkeana (22...23 o C), se nopeuttaa kuivumista.
Käytä tarvittaessa ikkunatuuletusta. Talvella tuuletusikkunaa ei saa jättää auki, koska kylmäilma hidastaa kosteuden sitoutumista poistoilmaan ( Kuivaminen tapahtuu nopeammin, jos jätät kylpyhuoneen oven raolleen. Tällöin ilmanvaihto saa lämmintä sisäilmaa, jolloin kylpyhuoneen kosteus sitoutuu paremmin poistoilmaan
Jos asuntosi ikkunoiden sisäpinnat huurtuvat, vähennä kosteuden tuottamista asunnossasi ja/tai tehosta tuuletusta.

RAKENTEIDEN KUNTO
Tarkkaile säännöllisesti pintojen ja rakenteiden kuntoa. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: Seinien ja lattian laatoitus ja niiden saumat ovat ehjät, tarkkaile erityisesti nurkkia ja kulmia. Lattian muovimatto ja sen saumat ovat ehjät ja matto on hyvin kiinni alustassaan. Putkien yms. läpiviennit seinä- ja lattiapinnoista ovat tiiviit ja ehjät. Rakenteissa ei ole tummentumia tms. kosteusvauriojälkiä.

PUHTAUS
Puhdista kylpyhuoneen seinä- ja lattiapinnat tarkoitukseen sopivalla pesuaineliuoksella riittävän usein, näin poistuu homeelta otollinen kasvualusta. Puhdista samalla lattiakaivon vesilukko. Älä käytä hankausjauheita.

4.5 HUONEISTOSAUNA

TURVALLISUUS Noudata saunan osalta seuraavia ohjeita

 1. Älä koskaan kuivaa kiukaan päällä tai lähistöllä pyykkiä, kenkiä tms. esineitä.
 2. Varmista , että kiukaan ympärillä olevat kaiteet ovat ehjät ja tukevasti kiinni.
 3. Varmista , että lauteiden kannakkeet ovat kunnossa.
 4. Älä ylikuormita lauteita.
 5. Älä heitä kiukaalle ylisuuria vesimääriä.

KIUAS
Kiukaan ohjauslaitteilla valitaan saunan lämpötila ja kiukaan toiminta-aika. Asetellun ajan kuluttua kiuas menee automaattisesti pois päältä. Eräissä kiuasmalleissa on lisäksi mahdollisuus asetella ns. odotusaika, jonka jälkeen kiuas menee päälle. Tutustu kiukaan valmistajan laatimiin käyttö- ja hoito-ohjeisiin. Kiuaskivet ladotaan mahdollisimman harvaksi siten, että ilma pääsee kiertämään niiden välistä mutta löylyvesi ei suoraan osu punahehkuisille vastuksille. Käytössä kiuaskivet vähitellen rapautuvat ja murentuvat. Pienet kiuaskivien palaset voivat kertyä kiukaan alaosaan tiiviiksi kerrokseksi estäen ilman kierron. Siksi kiuaskivet on ajoittain uusittava. Uusimisväli riippuu mm. saunomiskertojen määrästä, kiukaan lämpötilasta ja kivilaadusta. Tarvittaessa huolehdi kiuaskivien kunnon tarkastamisesta ja vaihdosta vastuunjakotaulukon mukaisesti.

ILMANVAIHTO JA KUIVATUS
Jos saunassa on poistoilmaventtiili, joka on helposti avattavissa ja suljettavissa, voi venttiilin sulkea kiukaan lämpiämisen ja saunomisen ajaksi. Muuna aikana venttiili on ehdottomasti pidettävä auki. Näin mahdollistetaan saunan kuivuminen ja torjutaan kosteusvaurioita. Kiinteään asentoon säädetyn poistoilmaventtiilin asentoa ei saa väkisin muuttaa. Saunan ulkoilmaventtiili on tuulettumisen varmistamiseksi pidettävä riittävästi auki.

SAUNAN KÄYTTÖ
Hanki saunaan asianmukainen lämpömittari, josta näet löylysi lämpötilan. Älä kastele saunan seiniä ja lauteita ennen saunomista tai sen jälkeen. Kastelu lyhentää puurakenteiden kestoikää merkittävästi ja aiheuttaa kosteus- ja homevauriota. Saunomisen päätyttyä jätä kiuas vielä päälle joksikin aikaa (15...30 min). Näin sauna kuivuu tehokkaasti ja pysyy paremmassa kunnossa. Huolehdi lopuksi löylyhuoneen riittävästä tuuletuksesta. Suoran sähkölämmityksen asunnoissa sähköasennukset on toteutettu siten, että osa sähköpattereista tai jopa kaikki sähköpatterit menevät automaattisesti pois päältä siksi aikaa, kun kiuas on päällä.

Toiminta vika- tai häiriötilanteissa

Vika tai häiriö Toimintaohje
Sauna lämpiää hitaasti tai lämpötila jää alle halutun arvon. Tarkasta, onko kiukaan sulake palanut, kiukaalla on yleensä kolme sulaketta ( huoneiston sulaketaulu ).
Kiukaan lämpötilansäädin säädetty liian alhaiselle lämpötilalle.
Kiukaan toiminta-ajan säädin aseteltu liian lyhyelle ajalle.
Tarkasta onko saunan ikkuna ja ovi tiiviisti kiinni.
Saunan ilmanvaihto liian voimakas.
Kiukaan vastus palanut.
Kiuaskivet painuneet niin tiiviisti, että ilmankierto kiukaassa on estynyt.
Ota tarvittaessa yhteys kiinteistönhoitajaan.
Sauna ei lämpiä lainkaan Tarkasta, onko kiukaan toiminta-ajan säädin käännetty odotusajalle.
Kiukaan lämpötilansäädin aseteltu minimi-asentoonsa.
Kiukaan sulakkeet palaneet, selvitä syy sulakkeiden palamiseen.
Kiukaan kaikki vastukset palaneet.
Kiukaan ylikuumenemissuoja toiminut, viritä se uudelleen kiukaan ohjeen mukaisesti.
Ota tarvittaessa yhteys kiinteistönhoitajaan.
Kiukaan toiminta-ajan säädin ei palaudu säädetyn ajan jälkeen automaattisesti alkuasentoonsa.

Ota yhteys kiinteistönhoitajaan

4.6 LATTIAT

Tavallisimpia lattiamateriaaleja ovat muovimatto, ja keraaminen laatta. Kullakin niistä on omat erityisvaatimuksensa käytön, hoidon ja puhtaanapidon osalta. Muovimatto kestää hyvin tavanomaista asumista. Seuraavat seikat voivat kuitenkin vaurioittaa lattian pintaa; teräväkantaiset kengät, hiekka ja kura, huonekalujen siirtäminen lattiapintaa pitkin, raskas pistemäinen kuormitus, koiran kynnet, vesi päästessään maton alle ( mm. home ongelma ) ja mattojen alle sijoitetut liukuesteverkkomatot.

Suojele lattioitasi seuraavin toimenpitein;

 • Hanki ulko-oven eteen kynnysmatto.
 • Sijoita kylpyhuoneeseen kynnysmatto estämään veden kulkeutumista muihin tiloihin.
 • Kiinnitä huonekalujen jalkojen alle huopapalat.
 • Älä säilytä märkiä tai lumisia kenkiä lattialla.
 • Älä jätä ikkunoita auki tuulisella ja sateisella ilmalla.

PUHTAANAPITO
Irtoroskat poistetaan pölynimurilla, harjalla tai mopilla. Muovimattolattiat pyyhitään kostealla neutraaliin pesuaineliuokseen kastetulla lattiapyyhkeellä. Tarvittaessa tehdään erillinen kuivaus. Keraamiset laatat pestään neutraalilla tai heikosti emäksisellä pesuaineella. Kylpyhuoneessa ja muissa märkätiloissa pesuun ja huuhteluun voi käyttää vettä. Muissa tiloissa lattia ei ole saumoistaan vedenpitävä, joten niissä pesu ja huuhtelu tehdään pyyhkimällä.

4.7 SEINÄ- JA KATTOPINNAT

Asuinhuoneiden seinäpintojen maalikerrokset eivät kestä toistuvaa voimakasta pesua. Tahrat poistetaan neutraaliin pesuaineliuokseen kastetulla kostealla sienellä tai pyyhkeellä. Vältä voimakkaita pesuaineita, kuumaa vettä ja voimakasta hankausta. Maalatut väliovet voi puhdistaa kuten seinät.

Pesua kestävät tapetit voi pyyhkiä varovasti neutraaliin pesuaineeseen kastetulla nihkeällä sienellä tai pyyhkeellä. Eräät tahrat voi poistaa myös vaalealla pehmeällä pyyhekumilla. Ns. tavallisia tapetteja ei saa puhdistaa veden avulla. Irtoamaton lika saadaan peittoon vain tapetoimalla ko. alue uudelleen. Kylpyhuoneen ja WC:n maalatut seinät puhdistetaan ajoittain neutraaliin puhdistusaineliuokseen kastetulla sienellä tai pyyhkeellä.
Tarvittaessa tehdään huuhtelupyyhintä ja kuivaus. Vältä voimakkaita pesuaineita, kuumaa vettä ja voimakasta hankausta.

Laatoitetut pinnat pestään neutraalilla tai lievästi emäksisellä pesuaineliuoksella ja huuhdellaan. Vältä pintojen naarmuttamista.

Kattopinnat puhdistetaan imuroimalla puhtaalla imurisuulakkeella tai pyyhkimällä pitkävartisen harjan päälle kietaistulla kuivalla pyyhkeellä, myös mikromoppi on hyvä apuväline (mikromoppi muodostaa staattista sähköä).

4.8 KOSTEUSVAURIOIDEN TORJUNTA

Kosteusvaurio on varsin yleinen vitsaus suomalaisissa kodeissa. Kosteus- ja homevaurion voi aiheuttaa asunnon liian korkea ilmankosteus, putkistovuoto ym. Myös jos vesi tai kosteus pääsevät paikkoihin, joista ne eivät pääse kuivumaan tai tuulettumaan, on homekasvun edellytykset olemassa.

Kosteus- ja homevauriot havaitsee yleensä aistinvaraisesti. Seinälaatat, maalit, muovimatot ja tapetit irtoilevat tai parketit tummuvat. Homeen tuntee usein ummehtuneena maakellarimaisena hajuna. Tarkkaile asunnossasi erityisesti seuraavia asioita. Jos havaitset tai perustellusti epäilet kosteusvauriota, eli vastauksesi johonkin seuraavista kysymyksistä on "kyllä", arvioi ongelman syy ja toimi asian vaatimalla tavalla. Yksinkertaisen ongelman voit mahdollisesti korjata itsekin. Muunlaisista tapauksista tulee ilmoittaa isännöitsijälle tai huolto-organisaatiolle.

 • Tuntuuko jossain homeen hajua?
 • Näkyykö jossain pinnassa selvää homekasvustoa?
 • Tiivistyykö ikkunoiden sisäpintaan toistuvasti kosteutta?
 • Tiivistyykö kosteutta toistuvasti kylpyhuoneen katto- tai seinäpintaan muualle kuin roiskevedelle alttiille alueelle?
 • Näkyykö lattiapäällysteessä tummumista tai värimuutoksia, jota ei alunperin ole ollut?
 • Näkyykö irtoilevia muovitapetteja tai laattoja, kupruilevaa maalipintaa, sisäpinnan turvonnutta rakennuslevyä?
 • Näkyykö rakoja tai halkeamia märkätilojen lattiassa tai seinissä?
 • Onko putkien läpivientien tiivisteissä halkeamia tai rakoja märkätiloissa?
 • Pääseekö pesukoneista vettä lattialle muualla kuin kylpyhuoneessa?
 • Onko tiskipöydän kaapistossa kosteusjälkiä?
 • Onko jokin hana tai vesilukko löysästi kiinni, heiluuko se?
 • Tippuuko ilmanvaihtoventtiileistä joskus vettä tai onko niissä kosteusjälkiä?
 • Onko huoneistossa päässyt suuria määriä vettä lattialle muualla kuin kylpyhuoneessa?
 • Vetääkö WC-laitteen tai lattiakaivon viemäri jatkuvasti huonosti?
 • Esiintyykö huoneistossa toistuvasti muurahaisia?
 • Seisooko sadevesi parvekkeella rakennuksen seinää vasten?
 • Valuuko yläpuolisen parvekkeen sadevesi alapuoliselle parvekkeelle tai rakennuksen ulkoseinälle?
 • Tuleeko huoneistoon sadevettä kovalla tuulella ja sateella tai sen jälkeen?

Pien- ja rivitalotyyppisessä asunnossa tarkkaile lisäksi seuraavia asioita

 • Onko rakennuksen ulkoseinissä kosteusvaurioita?
 • Irtoileeko sokkelista maali tai muu pintakäsittely?
 • Onko räystäskouruissa tai syöksytorvissa vuotoja tai roskia, vuotaako vesi ulkoseinälle?
 • Onko tasakaton sadevesikaivoissa roskia?
 • Vuotaako sadevesi kovalla sateella tasakaton reunojen yli ulkoseinille tai maahan?
 • Onko ulkoseinien yläosissa kattovesien valumajälkiä?
 • Kertyykö ulkoseinien vierelle maahan vettä?
 • Roiskuuko syöksytorvista tuleva sadevesi ulkoseinille tai sokkelille kastellen ne?
 • Imeytyykö syöksytorvesta tuleva sadevesi maahan heti ulkoseinän vieressä?
 • Onko piha-alueen sadevesiviemäröinnissä tai ojituksessa toistuvia toimintahäiriöitä?
4.9 ESINEIDEN KIINNITTÄMINEN

Kun muutat asuntoon, kalusta huoneet ennen esineiden, taulujen yms. ripustamista. Kalustamisen jälkeen on helpompi harkita lopulliset ripustuspaikat ja välttää turhia reikiä seinissä ja katoissa.

Ennen esineiden kiinnittämistä tulee selvittää seinä- ja kattopintojen materiaalit. Asunnoissa tavallisimpia materiaaleja ovat betoni, tiili, erilaiset rakennuslevyt ja puu. Varsinaisen rakennemateriaalin pinnassa voi olla kiinnitykseen ja ripustukseen vaikuttava pintarakenne (esim. keraaminen laatta).

TURVALLISUUS
Porattaessa, naulattaessa tai ruuvattaessa rakenteisiin kiinnikkeitä tulee varoa sähköjohtoja ja putkia. Tutustu poran käyttöohjeisiin, käytä poratessasi suojalaseja. Jos pora osuu betonirakenteessa olevan teräkseen, muuta porauspaikkaa. Teräksiä ei saa porata poikki. Betonin poraukseen käytettävä kovametalliterä ei myöskään pysty kunnolla teräkseen vaan saattaa kuumentua ja vaurioitua.

Tutustu eri ripustusvälineiden sallittuihin kuormituksiin ja valitse riittävä ripustustapa. Älä ylikuormita seinille kiinnitettyjä esineitä tai kaappeja (esim. keittiökaappeja). Älä tee mitään rakennetta rikkovia kiinnityksiä kylpyhuoneen tai huoneistosaunan lattiaan tai roiskevedelle alttiille seinille. Vesi pääsee kiinnitysrei'istä rakenteeseen aiheuttaen kosteusvaurioita. Älä tee mitään rakennetta rikkovia kiinnityksiä lattioihin, joissa on lattialämmitys. Kiinnitys voi osua joko lämmitysputkeen aiheuttaen vesivaurion tai sähkökaapeliin rikkoen lämmityksen. Jos huoneistossa on ns. kattolämmitys, selvitä isännöitsijältä katon sallitut kiinnityspaikat ja kiinnitystavat.

RIPUSTUSTEN JA KIINNITYSTEN TEKEMINEN
Puuseiniin soveltuvat parhaiten erilaiset naulat, ruuvit ja koukut. Niitä voi käyttää myös tehtäessä kiinnityksiä levyseinien puurunkoihin. Tällöin on huolehdittava siitä, että ko. kiinnitystarvikkeet ulottuvat riittävästi levyn läpi rakenteen puurunkoon. Puurakenteisissa katoissa tulisi käyttää vain ruuvattavia kiinnikkeitä.

Onttoihin rakennuslevyistä tehtyihin seiniin soveltuvat niitä varten kehitetyt kiinnikkeet ja kannakkeet, joita ovat mm. ruuvisokka, kumimutteri ja siipiruuvi. Tyypillisiä rakennuslevyjä ovat kipsilevy, lastulevy, vaneri, kovalevy, kuitulevy jne. Kiinnitystä varten levyseinään porataan kiinnitystarvikkeen asennusohjeen mukainen reikä. Raskaat esineet tulee kiinnittää levyseinän runkorakenteisiin. Levyrakenteisissa katoissa kiinnitykset tehdään kantaviin runkorakenteisiin.

Betoni- ja tiiliseinille on kehitetty kevyiden esineiden ripustamiseen erilaisia naulattavia kiinnikkeitä. Kovassa betoniseinässä on vaarana betonin lohkeileminen naulan alta, jolloin ripustuksesta ei tule pitävä ja seinään tulee ruma jälki. Varminta on ripustaa esineet porattuihin reikiin kiinnitettyihin ripustimiin. Poraamista varten tarvitaan ns. iskuporakone ja oikean kokoinen kovametallikärkinen poranterä. Esineiden kiinnittämisessä voidaan käyttää erilaisia porausreikiin sijoitettavia tulppia, joihin voidaan kiertää ruuvi. Reikään voidaan myös laittaa tarkoitusta varten kehitettyä täytemassaa, johon ruuvi kierretään massan kuivuttua. Raskaiden esineiden kiinnittämiseen on kehitetty erilaisia kiila-ankkureita.

Ripustukset ja kiinnitykset betonikattoihin tapahtuvat poraamalla em. ohjeen mukaan.

Kaakeliseiniin tehtävät kiinnitykset tehdään kaakelien saumoihin niin pienellä poralla, ettei kaakelin rikkoutumisesta ole vaaraa.

Mikäli et ole varma seinä rakenteesta ja kiinnitystavasta, niin ota yhteys kiinteistönhoitajaan.

4.10 TULISIJAT

Tutustu tulisijan käyttö- ja hoito-ohjeisiin.

TURVALLISUUS
Noudata seuraavia ohjeita

 • Älä sulje tulisijan savupeltiä, jos uunissa on tulta tai hiillosta. Näin torjut vaarallisen häkäkaasun pääsyn huoneistoon.
 • Älä pidä tulisijan luukkuja auki, kun tulisijassa on tulta tai hiillosta.
 • Poista tuhka uunista sen ollessa jäähtynyt. Kuuma tuhka voi aiheuttaa tulipalon. Käytä aina metalliastiaa.
 • Pidä tulisijan edusta puhtaana ja vapaana syttyvistä tavaroista.
 • Opasta lapsia tulen ja tulisijan käsittelyssä.
 • Hanki palonvaroitin.
 • Hanki metallinen kannellinen tuhka-astia.
 • Valvo tulisijan toimintaa ja kuntoa.

SYTYTTÄMINEN
Avaa tulisijan savupelti ja mahdollinen palamisilmareitti. Jos tulisijaan liittyy oma takkaimuri, käynnistä se ennen tulen sytyttämistä. Jos asunnossa on huoneistokohtainen poistoilmanvaihtolaitteisto, säädä sen teho riittävän pieneksi sytytyksen ajaksi. Näin varmistat paremman vedon savupiipussa. Tulen sytyttyä voit tarvittaessa kokeilla poistoilmanvaihdon tehon suurentamista. Riittävän palamisilman saamiseksi voi olla tarpeen avata ikkuna tai tuuletusluukku.

MUUTA HUOMATTAVAA
Pidä savupelti ja luukut kiinni tulisijan ollessa käyttämättömänä. Näin ehkäiset tarpeetonta ilmanvaihtoa ja lämmöntuhlausta. Myös mahdollinen palamisilmakanava tulisi pitää tällöin kiinni.