Asukastoiminta

asukastoiminta

KESÄTAPAHTUMAAsukastoiminta perustuu lakiin (Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 649/1990). Petterinkulamassa asukastoimintaa on kuitenkin harjoitettu jo ennen lain voimaan tuloa. Lainsäädännön kannalta merkittävin tehtävä on ollut vuokranmääritysten seuranta ja kommentointi. Tarkoitus on myös edistää yhteistyötä asukkaiden ja Petterinkulman välillä. Aktiivinen asukastoiminta on asumisen laadun tae!

Petterinkulmassa talot on jaettu kuuluviksi neljään eri asukastoimikuntaan, pohjoiseen, keskiseen, kaakkoiseen ja eteläiseen.

Seuraavista linkeistä pääset aina kyseiselle sivulle:

ASUKASTOIMINNAN ORGANISAATIO

POHJOINEN ASUKASTOIMIKUNTA

KESKINEN ASUKASTOIMIKUNTA

KAAKKOINEN ASUKASTOIMIKUNTA

ETELÄINEN ASUKASTOIMIKUNTA

KESÄTAPAHTUMA PURSISEURAN MAJALLA 13.6.2019 KAIKILLE PETTERINKULMALAISILLE

https://www.youtube.com/watch?v=EPb7RyHZMPA

https://www.youtube.com/watch?v=zYldFROE-7E