Asukastoiminnan organisaatio ja tehtävät

ASUKASKOKOUS: Kokoontuu kerran vuodessa.

- Valitsee jäsenet asukastoimikunnan (1. jäsen/talo).

- Käsittelee asukastoimikunnan kokoukselle käsiteltäväksi antamat asiat

- Jokaisella 18v. täyttäneellä asukkaalla on läsnäolo ja puheoikeus

- Nimeää asukasehdokkaat yhtiön hallitukseen

ASUKASTOIMIKUNTA (4 kpl): Kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

- Valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

- Antaa lausunnot vuokranmäärityslaskelmista.

- Jäsenen oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt talon asukas.

- Kutsuu koolle asukaskokouksen vähintään kerran vuodessa.

- Toimittaa kokouspöytäkirjat Petterinkulmalle ja asukasneuvostolle.

- Voi halutessaan perustaa talokohtaisia toimikuntia (talotoimikuntia).

- Toimikausi on yksi vuosi.

ASUKASNEUVOSTO

- 1 + 4 jäsentä. Jäseninä asukastoimikuntien puheenjohtajat sekä edustaja Petterinkulmalta.

- Yhteistyöelin Petterinkulman ja asukastoimikuntien välillä.

- Tutustuu vuokranmäärityksiin ja esittelee ne asukastoimikunnille.

- Toimikausi yksi vuosi.

- Valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.