Oppaat
asukkaille

Asukasopas

 
1.1 ASUNTOON MUUTTO

Asuntoon muuton yhteydessä jätetään saapumisilmoitus toimistolle tai kiinteistönhoitajalle . Näin varmistetaan, että talon asukastiedot ovat ajan tasalla ja huoneistosi nimitiedot ovat oikeat. Tee myös muuttoilmoituspostista  Muuttoilmoitus (klikkaa). Huoneiston avaimet saa kiinteistönhoitajalta näyttämällä allekirjoitettua huoneiston vuokrasopimusta, sekä todistamalla henkilöllisyytensä. Muuton yhteydessä varataan kiinteistönhoitajalta niin halutessa autopaikka ja saunavuoro. Kiinteistönhoitaja laittaa nimet porrashuoneen ilmoitustauluun ja saunavuorolistaan Asukas itse huolehtii nimensä huoneisto-oven nimikilpeen ( postiluukun kanteen ).

1.2 ASUNNON KUNTOTARKASTUS JA MUUTTOTARKASTUS

Asukkaan tulee hoitaa huoneistoa huolellisesti. Petterinkulma pitää asunnot peruskunnossa, mutta asukas on vastuussa asunnostaan.
Poismuuton yhteydessä suoritettavat tarkastukset: Asukkaan irtisanottua asuntonsa suorittaa kiinteistömestari irtisanomisaikana huoneiston kuntotarkastuksen. Kuntotarkastuksen jälkeen asukkaalla on vielä mahdollisuus korjata itse aiheuttamansa viat ja puutteet.

Varsinaisen muuttotarkastuksen tekee alueen kiinteistönhoitaja sen jälkeen kun vuokralainen on tyhjentänyt ja siivonnut huoneiston sekä huoneistoon kuuluvat varastot. Muuttotarkastus on tilattava aina kiinteistönhoitajalta ja siinä on oltava mukana myös vuokralainen tai hänen edustajansa. Tarkastuksessa kiinteistönhoitaja kuittaa yhtiön puolesta avaimet palautetuiksi.

Edellä mainituissa tarkastuksissa selvitetään huoneenvuokralain mukaisesti asukkaan korvausvastuut. Asunnon kuntoa verrataan asuntoon muuton yhteydessä palautettuun asunnon kunnon tarkkailulomakkeeseen huomioiden normaali kuluminen. Asuntoon tehdään tarvittavat korjaukset ennen uuden asukkaan muuttoa.

1.3 VUOKRAN MAKSU

Vuokra ja käyttökorvausmaksut maksetaan kuukauden toiseen päivään mennessä. Muuton ja vuokrantarkistuksen yhteydessä asukkaille jaetaan viitepankkisiirrot, joilla maksut käyvät vaivatta. Asukkailla on mahdollisuus antaa suoraveloitusvaltakirja, jolla hän valtuuttaa vuokranantajan veloittamaan vuokran tililtään. Lisätietoja saat suoraan omasta pankistasi tai toimistolta. Jos maksat maksun virheellisesti, niin ota yhteyttä toimistoomme vuokraseurantaan. Myöhästyneistä suorituksista peritään voimassa oleva laillinen viivästyskorko ja rästimaksu. Vuokra on maksettava ehdottomasti eräpäivään mennessä. Maksamattomat vuokrat peritään asukkaalta tarvittaessa oikeusteitse. Vuokravelat johtavat aina perintätoimenpiteisiin. Häädön saaneella ei yleensä ole enää mahdollisuutta saada uutta vuokra-asuntoa yhtiöltämme. Oikeuden päätös maksuhäiriöstä aiheuttaa merkinnän yleensä henkilön luottotietoihin ja suurehkot oikeudenkäyntikulut.

1.4 VAKUUTUKSET

Yhtiön kiinteistövakuutus korvaa Kiinteistö Oy Petterinkulmalle aiheutuneet vahingot, mutta asukkaan irtaimistolle koituneita vahinkoja se ei korvaa. Joten pyydämme ottamaan aina kotivakuutuksen oman irtaimiston turvaksi.

1.5 TALONKIRJAOTE

Talonkirjaotteen saatte toimistolta pyydettäessä. Ote on maksullinen ja maksu suoritetaan laskulla jälkikäteen.

1.6 ASUNNON IRTISANOMINEN

Vuokrasopimuksen irtisanomislomakkeita saa toimistolta tai näiltä kotisivuilta. Allekirjoitettu irtisanomislomake tulee toimittaa Kiinteistö Oy Petterinkulman toimistoon. Irtisanominen on kaikkien vuokrasopimuksen allekirjoittaneiden henkilöiden allekirjoitettava. Asuinhuoneenvuokralain mukaan irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta yksi kalenterikuukausi. Huoneisto on siivottava ja uusi osoite ilmoitettava sekä kaikki huoneiston ja autolämmityspaikan avaimet palautettava heti irtisanomisajan päätyttyä kiinteistönhoitajalle muuttotarkastuksen yhteydessä.

1.7 SÄHKÖSOPIMUKSET

Sähkösopimus on jokaisen itse tehtävä valitsemansa sähköntoimittajan kanssa. Iisalmen alueella toimii SAVON VOIMA Oy, asiakaspalvelun puhelin on 2231200. Muutamissa kiinteistöissämme käyttösähkö sisältyy vuokraan, jolloin peritään sopimuksen perusteella ns. sähkömaksua.

1.8 PUHELIMET

Lankapuhelimen kytkemisen suorittaa Kaisanet Oy.

1.9 ASUKASDEMOKRATIA

Laki yhteishallinnosta vuokrataloista tuli voimaan 1.3.1991. Sitä sovelletaan kaikissa käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisissa aravavuokrataloissa. Yhteishallinto tarkoittaa sitä, että myös asukkaat pääsevät osallistumaan vuokratalon hallintoon. Asukasdemokratian tavoitteena on edistää vuokranantajien ja vuokralaisten välistä tiedonvälitystä, yhteistyötä ja luottamusta ja lisätä keskinäistä vastuuntuntoa taloa koskevissa asioissa. Vuokrataloihin pyritään luomaan me-henki. Kiinteistö Oy Petterinkulman taloissa on perustettu jokaiseen vuokranmääritysryhmään asukastoimikunta, joka hoitaa yhteishallintolain mukaisia asioita. Asukkaiden kokouksessa asukkaat valitsevat keskuudestaan asukastoimikunnan. Asukastoimikunnat voivat vaikuttaa yhteistyössä vuokranantajan kanssa moneen asumiseen liittyvään asiaan ja ongelmaan. Talotoimikunnat ovat päättäneet mm. parvekelasituksista, kaapelitv:stä, pesutupien käytöstä jne. ja pitäneet grilli-iltoja ja siivoustalkoita. Kiinteistö Oy Petterinkulman viisijäsenisessä hallituksessa on myös kaksi asukkaiden edustajaa.

1.10 ASUNNON VAIHTO

Asunnon vaihtoilmoitukset vastaanotetaan kirjallisena. Lomakkeita saa toimistostamme tai tulostettua näiltä kotisivuilta. Asunnon vaihtoilmoitus on voimassa kolme kuukautta, jonka ajan se on esillä toimiston ikkunan vaihtopörssissä. Kun sopiva vaihtoehdokas on löytynyt, molemmat osapuolet täyttävät asuntohakemuksen ilman liitteitä. Vaihtajat saavat toimistolta tämän jälkeen pankkisiirtolomakkeen vaihtotarkastusmaksun maksamista varten.
Vuokranantaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä/hylätä vaihto.
Vaihdon edellytykset:

  1. Vuokrasuhde kestänyt vähintään yhden vuoden.
  2. Vaihtotarkastusmaksu 50 € on maksettu.
  3. Kiinteistömestari on tarkastanut asunnot.
  4. Mahdolliset korjauslaskut on maksettu.
  5. Vuokralaiselle ei ole annettu huomautusta tai varoitusta.
  6. Vuokralainen on hoitanut nykyistä asuntoaan huolellisesti.
  7. Vuokravakuus on jätetty.
  8. Uudet vuokrasopimukset on allekirjoitettu.
  9. Avaimet kuitataan kiinteistönhoitajan kautta.

Mikäli asunnon vaihdolle on riittävät perusteet esim. nykyinen asunto on liian pieni tai suuri perhekokoon nähden tai asukkaalla on liikuntaeste, niin otamme tällöin perustellun asuntohakemuksen jonottamaan sopivampaa asuntoa.

1.11 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Petterinkulma Oy:n hallitus on hyväksynyt talon ilmoitustaululla olevat järjestyssäännöt, joita kaikkien asukkaiden tulee noudattaa.

 

YÖRAUHA

Asukkaiden yörauhaa häiritsevä toiminta on huoneistossa ja muuallakin talossa kiellettyä klo 22.30 – 07.00.

Mahdollisten perhejuhlien kestäessä myöhempään kuin klo 22.30, ilmoitettakoon, mikäli katsotaan edellä oleva huomioon ottaen aiheelliseksi asiasta naapureille. Asukas on vastuussa myös vieraidensa tuottamasta häiriöstä.

 

PORRASKÄYTÄVÄ/ULKO-OVI

Ulko-ovet pidettävä lukittuna talokohtaisesti sovittuina aikoina. Ovia ei saa kiilata auki.

Porraskäytävien siisteys ja järjestys edellyttää, että:

Ulkoa tultaessa pyyhitään jalkineet,

Käytävässä liikutaan ja ovet suljetaan mahdollisimman äänettömästi,

Huoneistoja ei tuuleteta rappukäytävään,

Muutenkin noudatetaan myös oman huoneiston ulkopuolella siisteyttä.

 

ULKOALUEET

Ulkoalueiden siisteys edellyttää, että

Ulkona välittömässä käytössä olevatulkoiluvälineet pidetään niille varatulla paikalla 

Autot pysäköidään paikoitusalueellaomille paikoilleen. Asukkaat eivät saa pysäköidä vieraspaikoille.

Nurmikoita ja istutuksia ei turmella

Jätteet lajitellaan ja kierrätetään ohjeiden mukaisesti niille varattuihin astioihin. Astioihin ei viedä sinne kuulumatonta jätettä.

 

VUODEVAATTEIDEN JA MATTOJEN PÖLYTYS

Mattoja saa pölyttää ja tuulettaa vain pölytystelineellä.

Vuodevaatteiden tuuletus (vain tuuletus) on sallittua pölytystelineiden lisäksi myös parvekkeella aamuisin klo 06.00 – 08.30. Tällöin vältettäköön  ympäröivillä parvekkeilla mahdollisesti olevien vaatteiden ja tavaroiden likaamista.

 

SAUNA, PYYKKITUPA, KUIVAUSHUONE JA MANKELI

Huoneiston haltija on vastuussa siitä, että pesukoneen käyttäjä osaa 

käsitellä konetta oikein ja noudattaa tilojen ohjeita.Mattojen ym. raskaiden vaatteiden ja kotieläinten alustojen tms. peseminen pyykkikoneella on kiellettyä.

Saunan, pyykkituvan, kuivaushuoneen ja mankelin käyttöoikeus on vain talon asukkaalla.

Kotieläinten tuonti tiloihin on kiellettyä.

 

MUUTTOILMOITUKSET

Saapumis- ja poismuuttoilmoitus on tehtävä muuton yhteydessä.

Asukkaan ollessa poissa huoneistostaan3 päivää tai pidemmän ajan,

on hänen tulipalon varalta sekä vesi-, lämpö- ja sähkö yms. hoidon vuoksi ilmoitettava poissaolostaan  kiinteistönhoitajalle.

 

LEMMIKIT

Koirat ja kissat on aina pidettävä kytkettynä rappukäytävässä ja piha-alueella. Ne on käytettävä tarpeillaan piha-alueen ulkopuolella.

 

PARVEKKEET JA OMAT PIHAT

Parvekkeella ja asunnon pihalla saa grillata vain sähkögrillillä.

Lintujen syöttäminen parvekkeella on kiellettyä.

Tupakan tumppien tai muiden roskien

heittäminen parvekkeelta on kiellettyä.

Parveketta ei saa pestä väljällä vedellä.

Asukkaan on huolehdittava, että lemmikki ei äänellään tms. tuota häiriötä naapurustolle.

 

YHTEISET TILAT JA VARASTOT

Yhteisissä tiloissa on avotulen teko kiellettyä.

Yhteisissä tiloissa ei saa tupakoida.

Tiloja ei saa käyttää varastona.

Kosteus- ja kastumisvahingolle altis tavara on kellarivarastossa säilytettäessä sijoitettava vähintään 10 cm:n korkeudelle lattian pinnasta.

Palavien nesteiden ja polttomoottorikäyttöisten

koneiden säilyttäminen yhteisissä tiloissa ja varastoissa on kiellettyä.

 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

Ulkoiluvälineet, mikäli ne eivät ole välittömässä käytössä on säilytettävä ulkoiluvälinevarastossa.

Ulkoantenneja, mainoskilpiä ja julisteita ei saa kiinnittää ilman yhtiön lupaa.

 Lasten aiheuttamista rikkomuksista vastuu on huoltajalla.

Auton lämmitysroikkia ei saa jättää roikkumaan käyttämättöminä pistoketolppaan.

 

Edellä olevan lisäksi noudatettakoon mitä vuokrasopimus, yleiset lait, asetukset, yleinen järjestyslaki, yhtiöjärjestys ja yhtiökokouksen päätökset määräävät sekä mitä hyvät tavat ja asukkaiden viihtyvyyteen kaikin puolin vaikuttavat näkökohdat edellyttävät.
 

 27.4.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 HÄIRIÖILMOITUKSET JA VAROITUKSET

Häiriöilmoitukset otetaan vastaan kirjallisina. Häiriö tapauksissa tulee olla vähintään kahden naapurihuoneiston haltijan allekirjoitus, ennen kuin varoitus lähetetään häiriöntuottajalle.