Oppaat
asukkaille

3. YHTEISTILAT

 
3.1 PORRASHUONEET, HISSIT

PORRASHUONEET
Porrashuoneen ulko-ovi on varustettu sähkötoimisella lukolla, jonka aukioloajat määräytyvät automaattisesti erillisen ohjauslaitteiston avulla. Ulko-oven aukioloajat on merkitty alla olevaan taulukkoon. Asunnon avain sopii porrashuoneen lukkoon.

Porrashuoneen ulko-ovi on avoinna

Klo-klo pääsääntöisesti
(tarkista ilmoitustaululta)
Arkisin

07:00 - 21:00

Viikonloppuisin

07:00 - 21:00

Ulko-ovi sulkeutuu itsestään ovipumpun voimalla. Jos tavarankuljetus tms. edellyttää oven pysymistä auki, käytä oven aukipitolaitteita. Oven ja karmin väliin ei saa laittaa mitään tilapäisiä kappaleita aukipitämistä varten, se voi johtaa oven tai saranoiden vääntymiseen. Kulkiessasi ulko-ovesta tarkkaile samalla oven sulkeutumista. Kynnyksellä oleva lumi tai roskat voivat estää oven sulkeutumisen ja lukkiutumisen.

Paloturvallisuusmääräysten ( pelastustoimenlaki 23 - 23 §, pelastustoimen asetus -99 16 § 1 ja 2 momentti ) vuoksi porrashuoneissa ei saa säilyttää mitään tavaraa, esimerkiksi lastenvaunuja ja polkupyöriä. Porrashuoneista kellaritiloihin johtavat palo-ovet on pidettävä aina suljettuina. Asuntoja ei saa tuulettaa porrashuoneisiin. Ilmoita porrashuoneen palaneista lampuista kiinteistönhoitajalle.

LASTEN VAUNUJEN SÄILYTYS
Lastenvaunut on säilytettävä aina ulkoiluvälinevarastossa. Ei koskaan saa pitää porrashuoneessa paloturvallisuuden vuoksi.

HISSIT
Noudata hissin käyttöohjeita ja kuormitusrajoituksia. Jos jäät hissiin kerrosten väliin, paina hissin hälytysnappia hississä olevan ohjeen mukaisesti. Hälytyskello alkaa soida, joka hälyttää hissihuollon paikalle. Odota rauhallisesti huoltomiehen saapumista. Hissi on rakennettu siten, ettei se voi pudota. Hississä on ilmanvaihtoaukot, joten ilman loppumisesta ei ole pelkoa. Jos havaitset hississä vikoja tai toimintahäiriöitä, ilmoita asiasta heti kiinteistönhoitajalle. Tulipalon tai muun poikkeustilanteen aikana hissejä ei saa käyttää.

3.2 ULKOILUVÄLINEVARASTO, IRTAIMISTOVARASTO

Poistuessasi varastotiloista sammuta valot ja lukitse ovet.

ULKOILUVÄLINEVARASTO
Kerrostalossa suksille, polkupyörille yms. on omat säilytystilansa. Lastenvaunuille on varattu oma varastonsa. Järjestyksen ja siisteyden säilyttämiseksi sijoita ulkoiluvälineesi niille varattuihin telineisiin tms. paikkoihin. Lukitse polkupyöräsi. Mopojen ja muiden moottorikäyttöisten kulkuvälineiden säilytys näissä tiloissa on ehdottomasti kielletty.

IRTAIMISTOVARASTO
Kerrostalossa on kutakin asuntoa varten erillinen irtaimistovarasto. Varaston lukon hankkii asukas. Rivitaloissa on jokaista asuntoa varten erillinen varasto. Varasto sijaitsee yleensä ulko-oven läheisyydessä. Irtaimistovarastoissa ei saa säilyttää palavia nesteitä, palavia kaasuja tai räjähdysaineita. Varastoihin ei kannata sijoittaa mitään erityisen arvokasta tavaraa tai alkoholia, koska ne houkuttelevat murtovarkaita. Tavaroiden varastointi ei saa vaurioittaa talon putkia tai ilmanvaihtokanavia eikä estää lämmityspatterien toimintaa. Varastotilojen käytävillä ei saa säilyttää tavaroita.
Kosteus- ja kastumisvahingolle altis tavara on kellarivarastossa säilytettäessä sijoitettava vähintään 10 cm korkeudelle lattian pinnasta.

3.3 PESULA, KUIVAUSHUONE

Poistuessasi tiloista sulje vesihanat, katkaise sähköt koneilta, sulje ikkunat erityisesti talvella, sammuta valot ja lukitse ovet.

PESULA
Pesulassa on pääsääntöisesti pesukone, linko, kuivausrumpu ja mankeli Kiinteistön pesulassa on pestävä suuret pyykkimäärät. Näin vältät kosteushaittoja asunnossasi. Pesulan koneilla ei kuitenkaan saa pestä, kuivata eikä mankeloida mattoja. Selvitä lähimmät matonpesupaikat ja merkitse niiden yhteystiedot muistiin. Lähin matonpesupaikka sijaitsee osoitteessa Kivirannantie 16. Pesulan koneiden käyttö on ilmaista talossa asuville asukkaille ja ulkopuolisilta henkilöiltä pesulan käyttö on kielletty. Tutustu koneiden käyttöohjeisiin pesulassa. Kaarituelliset rintaliivit on pestävä ehdottomasti pesupussissa, sillä tukien irtoaminen koneeseen aiheuttaa oikosulun ja rikkoo koneen. Pesulassa on varauslista, johon merkitään haluttu käyttöaika merkitsemällä huoneiston numero ruutuun. Jätä pesula käytön jälkeen siistiin kuntoon. Sellaiseen kuntoon, johon itse haluaisit tulla pesemään mielelläsi pyykkejä.

KUIVAUSHUONE
Kuivaushuone on tarkoitettu tavanomaisen pyykin kuivaamiseen. Kosteushaittojen minimoimiseksi on suositeltavaa kuivata myös kotona
(omalla koneella) pesty pyykki kuivaushuoneessa
. Kuivaushuoneen narut eivät kestä raskaita vettä valuvia mattoja. Mattoja varten on erillinen tanko.
Tutustu kuivauslaitteen käyttöohjeisiin. Kuivauslaitteita ei saa käyttää yöllä niiden aiheuttaman melun takia. Seuraa pyykin kuivumista ja hae kuivunut pyykki heti pois, jotta tila vapautuu seuraaville käyttäjille. Tehokas kuivauslaite kuivaa hyvin lingotun pyykin noin kahdessa tunnissa. Kuivaushuoneen yhteydessä on varauslista, johon merkitään haluttu käyttöaika merkitsemällä huoneiston numero ruutuun. Kuivaushuoneen varausajan yli jätetty pyykki voidaan kerät penkille

3.4 SAUNAOSASTO

TURVALLISUUS
Saunaosaston käytössä on syytä muistaa seuraavat turvallisuusasiat

 1. Märät saippuaiset lattiat ovat liukkaita.
 2. Noudata varovaisuutta liikkuessasi löylyhuoneessa ja lauteilla.
 3. Noudata sähkölaitteiden (esim. hiustenkuivaajan) käytössä samoja turvallisuusohjeita kuin asunnossa. Sähkölaitteiden vieminen pesuhuoneeseen on kielletty.
 4. Ilmoita havaitsemistasi vioista heti kiinteistönhoitajalle

SAUNAN KÄYTTÖ
Noudata saunaosaston käytössä seuraavia pelisääntöjä

 1. Älä jätä suihkua valumaan mennessäsi löylyyn, se aiheuttaa huomattavaa veden tuhlausta ja asumiskulujen nousua.
 2. Älä kastele saunan lauteita ja seiniä, se lyhentää niiden kestoikää merkittävästi.
 3. Käytä omaa laudeliinaa hygieniasyistä.
 4. Heitä kiukaalle vain puhdasta vettä kohtuullisia määriä kerrallaan.
 5. Älä roiski vettä kiukaan termostaattiin, sähkölaitteisiin tai saunamittariin, ne voivat vaurioitua.
 6. Huuhtele saippua pois lattialta.
 7. Älä tupakoi saunaosastolla
 8. Sammuta valot poistuessasi
 9. Älä jätä ikkunoita tai ulko-ovia auki
 10. Mikäli olet lukinnut toisen pukuhuoneen, muista aukaista lukko, kun vuorosi loppuu
 11. Vie roskat pois pukuhuoneesta ja sulje ovet.

Kiukaan termostaatti on säädetty kiinteästi tiettyyn lämpötilaan. Älä muuta asetusta. Jos olet tyytymätön saunan lämpötilaan, ilmoita asiasta kiinteistönhoitajalle.

3.5 JÄÄHDYTETTY TALOUSKELLARI

Joissakin taloissa on koneellisesti jäähdytetty talouskellari, jossa on oma säilytyskomero kullekin asunnolle. Asukas hankkii lukon säilytyskomeroonsa. Kylmäkellarin käytössä kannattaa muistaa

 1. Sulje kylmäkellariin johtava ovi huolellisesti kellariin mennessäsi ja sieltä poistuessasi.
 2. Sammuta valot lähtiessäsi
 3. Kellarissa saa säilyttää ainoastaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita
 4. Älä säilytä ruokatavaroita avoimissa astioissa, koska niistä haihtuva kosteus kuormittaa jäähdytyslaitteita ja aiheuttaa jäähdytyspatterin jäätymistä
 5. Älä sijoita ruokatavaroita liian lähelle jäähdytyspatteria, koska ne voivat jäätyä
 6. Älä säilytä kellarissa alkoholia tms. arvokasta, mikä houkuttelee murtovarkaita
 7. Poista pilaantuneet elintarvikkeet säilytyskomerostasi välittömästi
 8. Ilmoita havaitsemistasi vioista tai ongelmista heti kiinteistönhoitajalle
 9. Käytävillä ei saa säilyttää tavaroita.
3.6 YHTEISET PIHA-ALUEET

PYSÄKÖINTI
Noudata piha-alueelle asetettuja liikenneopasteita ja pysäköintirajoituksia. Pysäköi autosi sallituille autopaikoille. Väärin pysäköity auto voi estää kiireellisen pelastustoimenpiteen, kiinteistönhoitotyön tai muun tärkeän tehtävän. Auto voidaan hinata pois auton omistajan kustannuksella. Pysäköintialue kuuluu alueen pysäköintivalvonnan piiriin, joten väärin pysäköidylle ajoneuvolle annetaan pysäköintirikemaksu. Selvitä vieraspysäköinnin sijainti ja anna vieraillesi ennalta ohjeet oikeasta pysäköinnistä.

KOTIELÄINTEN ULKOILUTTAMINEN
Kotieläinten ( koirat, kissat ) jätökset eivät kuulu leikki- eikä piha-alueelle. Kotieläimet on ulkoilutettava piha-alueen ulkopuolella niille varatuilla paikoilla. Kotieläimet on aina pidettävä kytkettynä tai muuten hallinnassa piha-alueella. Kotieläimet eivät saa häiritä talon yö- eikä päivärauhaa haukunnallaan tai muulla toiminnallaan.

LEIKKIALUEET
Leikkialueen varusteet on tarkoitettu vain lasten käyttöön. Seuraa leikkivälineiden kuntoa ja ilmoita mahdollisista vioista välittömästi kiinteistönhoitajalle.

LIPUTUS
Petterinkulma liputtaa arkipäivinä viralliset sekä yleiset liputukset. Viikonloppuina liputetaan ainoastaan viralliset liputuspäivät. Tiedustele kiinteistönhoitajalta liputusmahdollisuuksia perheesi merkkipäivinä ( kiinteistönhoitaja antaa lipun, asukas itse hoitaa liputuksen ).

NURMIKOT JA ISTUTUKSET
Nurmikoilla liikkumista tulee välttää varhain keväällä ja myöhään syksyllä. Tällöin maaperä on märkä ja pehmeä ja liikkuminen vaurioittaa nurmikkoa. Myös uuden vasta kylvetyn nurmikon on annettava kasvaa rauhassa. Leikkiminen lumen peittämien istutusalueiden päällä vaurioittaa kasveja ja nurmikoita. Opasta lapsiasi liikkumaan oikein piha-alueilla. Nurmikot leikataan kasvukaudella kerran viikossa.

JÄTEHUOLTO
Jätehuoltoalueella on keräysastiat sekajätteelle, biojätteelle, keräyskartongille ja paperille. Lajitteluohjeet löytyvät jätepisteestä.

Jätepussi on aina avattava ja tyhjennettävä jätesäiliöön. Tällöin jäteastiaan mahtuu enemmän jätettä. Jätesäiliöt on täytettävä myös takaosasta.
Jäteastioiden ulkopuolelle ei saa jättää jätepusseja, pahvia, huonekaluja, ongelmajätteitä yms. Jätekeräysalueet on tarkoitettu vain talousjätteille, paperijätteelle, keräyskartongille ja biojätteelle. Ongelmajätteet on jokaisen toimitettava niiden keräyspisteisiin, esim. akut, autonrenkaat. Vanhat huonekalut, televisiot ym. tavarat on jokaisen toimitettava itse kaatopaikalle.

3.7 RIVI- JA PIENTALOASUNTOON KUULUVA RAJATTU PIHA-ALUE

Rivi- ja pientaloasumisessa ns. oman pihan hoidon suoritus- ja hankintavastuut ovat seuraavat:

Tehtävä Työsuoritus Tarveaineet Työvälineet
 Kastelu As As As
 
Nurmikon leikkaus
As As Pet / leikkuri
Kesäkukkien istutus As As As
Lannoitus As As As
 Kasviensuojelu As As As
Rikkaruohojen torjunt
As As As
Pensaiden leikkaus
As As As
Kasvien talvisuojau
As As As
Piha-alueen puhtaanapito
As As As
Lumityöt
As As As
Liukkauden torjunta
As As As

 

Perehdy nurmikon ja kasvien hoito-ohjeisiin.

Ennen kuin ryhdyt kaivamaan istutuksille tms. kuoppia, varmista sähkökaapeleiden ja rakennuksen routaeristysten sijainti. Istutusten etäisyys rakennuksen ulkoseinästä väh. 1 m ( vapaa etäisyys, kun kasvi on kasvanut lopulliseen kokoon ).

Tarkkaile piha-alueellasi sadevesien ja sulamisvesien kulkua. Jos vastaus johonkin seuraavista kysymyksistä on myönteinen, arvioi ongelman syy ja toimi asian vaatimalla tavalla. Yksinkertaisen ongelman voit mahdollisesti korjata itsekin. Muunlaisista tapauksista tulee ilmoittaa isännöitsijälle tai huolto-organisaatiolle.

- Roiskuuko syöksytorvista tuleva vesi sokkelille tai seinille?
- Imeytyykö syöksytorvista tuleva vesi maahan aivan sokkelin vieressä?
- Kertyykö sadevettä tai sulamisvettä lammikoiksi ulkoseinien lähelle?
- Valuuko sadevesi tai sulamisvesi katolta tai ränneistä ulkoseinille?
- Ovatko sulamisvesien poistumisreitit pitkiä aikoja tukkoon jäätyneinä?
- Kertyykö piha-alueelle jäätä?

Sadevesien virtausreittejä ei saa tukkia. Sokkelien vieressä olevaa maan pintaa ei saa nostaa. Suuria lumimääriä ei saa kasata seiniä vasten.