Television kanavanumerot muuttuvat 31.8.2021

11.06.2021

Mitä tapahtuu?
Kaapelitelevisioverkossa maksuttomien tv-kanavien teräväpiirtoversiot siirtyvät kanavapaikoille 1 – 20, ja perinteisen tarkkuuden kanavat alkavat jatkossa kanavanumerosta 21.
Mikään tv-kanava ei lakkaa näkymästä, ne vain vaihtavat keskenään paikkaa kanavalistauksessa: esim. parempilaatuinen Yle TV1 HD näkyy jatkossa kanavapaikalla 1 ja perustarkkuuden Yle TV1 paikalla 21.

Milloin?
Muutostyö tehdään tiistaina 31.8.2021 klo 10 alkaen, ja se valmistuu saman päivän aikana.

Miten toimin?
Suurin osa tv-vastaanottimista löytää muuttuneet kanavapaikat automaattisesti. Jos televisio ei kuitenkaan 31.8.2021 jälkeen avattaessa hae muuttunutta kanavajärjestystä automaattisesti, tee kanavahaku tai tehdasasetusten palautus. Oman vastaanottimen ohjekirjasta saat yksityiskohtaiset ohjeet kanavahakuun ja tehdasasetusten palautukseen.

Lisätietoja saat omalta kaapelioperaattoriltasi (Kaisanet Oy).

Kanalnumreringen på TV kommer att ändras den 31.8.2021

Vad händer?
Kanalnumreringen för kabeltelevisionsnätet ändras. HD-versionerna av de fria tv-kanalerna flyttas först i kanallistan, dvs. till kanalplatserna 1 – 20. Kanalerna med traditionell upplösning (SD) startar från kanalplats 21.
Inga tv-kanaler försvinner – de byter bara plats i kanallistan. T.ex. Yle TV1 HD hittas i framtiden på kanalplats 1, och den traditionella Yle TV1 på plats 21.

När?
Ändringen görs tisdagen 31.8.2021 från och med kl. 10 och blir färdigt under samma dag.

Vad måste man göra?
Det flesta tv-apparater hittar de nya kanalplatserna automatiskt. Om tv:n ändå inte hittar de nya kanalplatserna efter ändringen kan det krävas en kanalsökning eller fabriksinställning av tv-apparaten. Instruktioner om kanalsökning och fabriksinställning hittar du i televisionens användarmanual.

Mer information får du från ditt kabel-tv-företag (Kaisanet Oy).

Channel number on television will be changed on 31.8.2021

What will happen?
TV channel numbers in Cable television network will be changed so the HD versions of free-to-air TV channels will be found on channel numbers 1 – 20. SD versions of the same TV channels will be found starting from number 21.
All free-to-air channels will still be distributed, but only on different channel numbers. For example, Yle TV1 HD will be found on channel 1 and traditional Yle TV1 will be on channel 21.

When?
Changes will be made on Tue 31.8.2021 starting at 10 am and the work will be ready during the same day.

What must I do?
Most TV sets search channels automatically. If your TV set does not do so when you switch it on after 31.8.2021, you need to search the channels manually. Some TV sets may require restoring of factory settings. Detailed information about channel search and factory reset can be found in the user manual for your TV.

For more information, contact your cable operator (Kaisanet Oy).