Oppaat
asukkaille

11. ENERGIAN SÄÄSTÖ ALENTAA ASUMISKUSTANNUKSIASI

11.1 ENERGIAN SÄÄSTÖ ALENTAA ASUMISKUSTANNUKSIASI

Huomattava osa asumiskustannuksista muodostuu lämmön, veden ja kiinteistösähkön kulutuksesta. Näiden hyödykkeiden säästeliäs käyttö auttaa pitämään asumiskustannukset mahdollisimman edullisella tasolla. Asukkaana olet keskeinen vaikuttaja omiin asumiskustannuksiisi. Samalla edistät osaltasi ympäristönsuojelua.

LÄMMITYS
Lämmitysenergian säästöön voit vaikuttaa mm. seuraavasti
Hanki tarkka lämpömittari huonelämpötilan seuraamiseksi ja kiinnitä se johonkin väliseinään.
Ilmoita tarpeettoman korkeista huonelämpötiloista isännöitsijälle tai kiinteistönhoito-organisaatiolle.
Sopiva lämpötila on 21...22 oC. Lämpötilan alentaminen yhdellä asteella säästää lämmitysenergiaa noin 5...6 %.
Säädä patteriventtiileillä huonelämpötila sopivaksi, älä tuuleta ylilämpöä ulos.
Vältä lämmityskauden aikana pitkäaikaista tuulettamista ikkunoiden tai tuuletusluukkujen kautta.
Tarkkaile ikkunoiden ja ulko-ovien tiivisteiden ja rakenteiden kuntoa ja ilmoita vioista isännöitsijälle tai kiinteistönhoito-organisaatiolle.
Käytä lämmintä käyttövettä säästeliäästi, se maksaa noin kaksi kertaa niin paljon kuin kylmä vesi.
Tarkkaile, että porrashuoneen ja kellarin ovet sulkeutuvat tiiviisti erityisesti lämmityskaudella.
Älä avaa yhteistilojen (esim. saunaosaston) ikkunoita ainakaan lämmityskaudella.

KÄYTTÖVESI
Vedenkulutus riippuu asukkaiden käyttötottumuksista ja huolellisuudesta. Veden kulutukseen voit vaikuttaa ratkaisevasti mm. seuraavilla tavoilla
Jos jonkin hanan virtaama tuntuu häiritsevän voimakkaalta, ilmoita asiasta isännöitsijälle tai kiinteistönhoito-organisaatiolle, useimpien hanojen virtaamaa voidaan säätää.
Vältä astioiden pesua tai huuhtelua juoksevassa vedessä, koska siinä vedenkulutus on moninkertainen altaissa tapahtuvaan pesuun ja huuhteluun verrattuna.
Pidä suihku auki vain silloin, kun peseydyt.
Vältä turhaa veden juoksutusta.
Älä juoksuta vettä tarpeettomasti hampaidenpesun aikana.
Pese pyykki mahdollisimman täysinä koneellisina.
Tarkkaile hanojen ja WC-laitteen tiiviyttä, ilmoita heti vuodoista.
Sulje hanat huolellisesti.
Kastele pihasi istutukset mieluiten harvoin ja kunnolla kuin usein ja pintapuolisesti.
Ajoita kastelu iltaan tai pilviseen päivään, ettei aurinko haihduta heti kasteluvettä.
Noudata kiinteistön antamia kasteluohjeita.
Kerää mahdollisuuksien mukaan sadevettä istutusten kasteluvedeksi.

KIINTEISTÖSÄHKÖ
Kiinteistösähkön kulutukseen asukas voi vaikuttaa mm. seuraavasti.
Älä kytke autoa lämmityspistorasiaan, jos autolla ei ole tarkoitus ajaa.
Sammuta valot poistuessasi kiinteistön yhteistiloista.
Tutustu pesulan ja kuivaushuoneen laitteiden käyttöohjeisiin.
Älä jäähdytä kiinteistösaunan löylyhuonetta tarpeettomasti pitämällä ovea auki tai ruiskuttamalla löylyhuoneeseen vettä.
Sulje kylmähuoneen ovi huolellisesti.

ASUNNON SÄHKÖNKULUTUS
Omaa sähkölaskuasi voit pienentää mm. seuraavilla toimenpiteillä:
Puhdista jääkaapin ja pakastimen lauhdutinpatteri (laitteen takana) vähintään kerran vuodessa.
Huolehdi, että ilma pääsee vapaasti kiertämään jääkaapin tai pakastimen lauhduttimen ympärillä.
Sulata pakastin tai pakastelokero viimeistään, kun jäähdytyspinnoissa on huurretta 5...10 mm.
Huolehdi, ettei sulamisvesi pääse lattialle.
Älä sijoita jääkaappia tai pakastinta lieden, astianpesukoneen tai lämpöpatterin viereen.
Älä pidä jääkaapissa tai pakastimessa tarpeettoman kylmää lämpötilaa.
Hanki pakastimeen ja jääkaappiin lämpömittari.
Älä laita jääkaappiin tai pakastimeen lämpimiä ruokia.
Tarkasta jääkaapin ja pakastimen oven tai luukun tiivisteiden kunto ajoittain.
Käytä loisteputkivalaisimia tai ns. säästölamppuja (pienloistelamppuja) kohteissa, joissa lamppujen paloaika on pitkä.
Sammuta laitteet heti, kun niiden käyttö tai tarve on päättynyt (TV, tietokone, kiuas, valaisimet, ulkovalot jne.).
Pese täysiä koneellisia.
Käytä säästöohjelmia mahdollisuuksien mukaan.
Käytä ruuanvalmistuksessa hyödyksi uunin ja keittolevyjen jälkilämpö
Keittäessäsi ruokaa kattilassa käytä siinä kantta.
Sulata pakasteet huonelämmössä ennen niiden käyttöä ruuan valmistuksessa.
Älä käytä pienelle kattilalle ylisuurta keittolevyä.
Tutustu huolellisesti kotitalouskoneiden käyttöohjeisiin ja noudata niitä.
Hankkiessasi uusia kotitalouskoneita vertaile eri laitteiden energiankulutusta ennen ostopäätöstä.
Älä säädä huoneistosaunan kiukaan termostaattia tarpeettoman korkeaan lämpötilaan.
Sulje huoneistosaunan löylyhuoneen poistoilmaventtiili lämmityksen ja saunomisen ajaksi.
Muista avata venttiili saunomisen jälkeen.
Huolehdi, että ilma pääsee kiertämään kiukaan kivien ja vastusten välissä.
Jos asunnossasi on sähkölämmitys, lisää säästövihjeitä löytyy sähkölämmityksen ohjekortista.