Hae asuntoa sähköisesti

Asunnon hakeminen

Petterinkulman asuntoja haetaan sähköisellä lomakkeella. Lue ohjeet tämän sivun alaosasta.

Mikäli tämä ei ole mahdollista TULOSTETTAVA ASUNTOHAKEMUS ja hakemuksen toimitusohjeet löytyvät Lomakkeet ja linkit sivulta.

Täyttäkää hakemukseen ehdottomasti kaikkien asumaan tulevien tiedot.
Perustele AINA asunnon tarpeesi "muut asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat" -kohdassa mikäli asunnon tarpeesi ei selviä muutoin hakemuksestasi.
Muut asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat -kohtaan voit laittaa myös toivomuksen asuntoalueesta tai talosta, tämä voi kuitenkin hidastaa asunnon saantia.

Lähettämällä asuntohakemuksen sähköisesti hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn Petterinkulman asiakkaiden henkilötietojen rekisteri- ja tietosuojaselosteen mukaisesti.

Valinta, vuokrasopimus ja sopimusta koskeva vakuus

Asuntoon valinnasta ilmoitetaan hakijalle ja hänelle lähetetään vuokrasopimus allekirjoitettavaksi. Sopimuksessa sovitaan vakuudesta, joka valitun tulee toimittaa Petterinkulmalle. Vakuusvaihtoehtoja on kaksi: 2 henkilötakaajaa, jotka takaavat kaikkien vuokrasopimuksen ehtojen täyttymisen kolmen (3) kuukauden vuokraa vastaavasta summasta. Takaajat kirjoittavat nimensä sopimuksen takauskohtaan. Takaajilla ei saa olla luottotietomerkintöjä. Vaihtoehto 2: Pantattu tili (3 kuukauden vuokraa vastaava summa). Asuntoon valittu henkilö avaa omalla nimellään tilin pankkiin ja panttaa sen ko. vuokrasopimuksen vakuudeksi.

Kodinkoneet:

Kun asuntoa tarjotaan, varmista kodinkoneiden sopivuus kyseiseen asuntoon (tilan riittävyys).

Asunnon vaihtaminen

Voitte vaihtaa asuntoa Petterinkulman sisällä toisen asukkaan kanssa seuraavin perustein:

 • Teillä ei ole velkaa Kiinteistö Oy Petterinkulmalle
 • Teitä ei ole jouduttu huomauttamaan/varoittamaan järjestyssääntöjen rikkomisista.
 • Olette hoitanut huoneistoa hyvin.

Ottakaa ensin yhteyttä toiseen vaihtajaan ja jos sovitte vaihdosta, ottakaa yhteyttä Kiinteistö Oy Petterinkulmaan puh. 020 7439 126, josta saatte lisäohjeita.

Kokeile ensin asunnonvaihtoilmoitusta, jonka voi tehdä kirjautumalla asunnonvaihtopörssiin (klikkaa ensin "lomakkeet ja linkit" ja sitten "asunnonvaihtopörssi") tai käymällä Petterinkulman toimistolla. Asunnonvaihtopörssiin tallennetut tiedot näkyvät näiden sivujen pörssissä (Huom! voimassa 4 kk) sekä 20 uusinta vaihtohakemusta Petterinkulman toimiston ikkunan näytöllä. Jos vaihtoilmoitus ei tuota tulosta, tee hakemus.

ASUNTOHAKEMUS ON VOIMASSA 4 KUUKAUTTA JA SEN VOI UUDISTAA PUHELIMITSE PUH. 0207 439 126. PUUTTEELLISTA HAKEMUSTA EI KÄSITELLÄ VALINNOISSA. MIKÄLI HAKIJA KIELTÄYTYY TARJOTUSTA ASUNNOSTA ILMAN RIITTÄVÄÄ PERUSTETTA, HAKEMUS POISTETAAN JONOSTA. JOS SAATTE ASUNNON MUUALTA, ILMOITTAKAA SIITÄ HETI.

Hakemusasiat sähköposti: asukasvalinta@petterinkulma.fi


 

Ohjeita asuntohakemuksen täyttämiseen:

Täyttäkää hakemukseen ehdottomasti kaikkien asumaan tulevien tiedot.
Perustele AINA asunnon tarpeesi "muut asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat" -kohdassa, mikäli asunnon tarpeesi ei selviä muutoin hakemuksestasi. 
Voit laittaa myös toivomuksen asuntoalueesta tai talosta "muut asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat" -kohtaan, tämä voi kuitenkin hidastaa asunnon saantia.

Asuntohakemuksessa kohta "Henkikirjoituspaikka" tarkoittaa koti/verotuskuntaa.

Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.

Hakemus on voimassa 4 KK jättö- tai uusimispäivästä.

Liitteet, jotka toimitetaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä:

Liitteet voit toimittaa omalla vastuulla myös sähköpostitse osoitteeseen asukasvalinta(ät)petterinkulma.fi. Huomioi  kuitenkin tietosuoja. (sähköpostissa (ät)=@)

 • Verotuspäätös ja erittelyosa viimeksi vahvistetusta verotuksesta ja kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä.
 • Tulotiedot
 • Työssäkäyvä: Työtodistus tai palkkalaskelma
 • Paikkakunnalle muuttava: todistus tulevalta työnantajalta työn alkamisesta ja palkasta
 • Työtön: todistus maksetuista päivärahoista
 • Eläkeläinen: todistus bruttoeläkkeiden määrästä (tiliote ei ole riittävä todistus)
 • Elinkeinoharjoittaja: viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tuloselvityslomake
 • Äitiyslomalla, hoitovapaalla, opinto- tai virkavapaalla oleva: päivärahapäätös ja todistus palkasta ennen työstä pois jääntiä, mikäli työsuhde jatkuu.
 • Varallisuustiedot, jos joku muuttajista omistaa kokonaan tai osaksi asunnon, kiinteistön tai muuta varallisuutta
 • Myyntiarvotodistus omaisuuden todennäköisestä luovutushinnasta
 • Kopio luovutuskirjasta, jos omaisuudesta on luovuttu
 • Lainanantajien todistukset veloista
 • Hakijan elämäntilanteesta riippuen
 • Opiskelija: opiskelutodistus tai koulun valintailmoitus
 • Armeijassa oleva: palvelutodistus
 • Raskaana oleva: raskaustodistus
 • Avioeropäätös tai todistus eron vireillä olosta
 • Irtisanominen, häätöpäätös tai määräaikainen vuokrasopimus
 • Terveystarkastajan lausunto tai purkupäätös
 • lääkärintodistus, jos terveydellisillä syillä on vaikutusta asunnon tarpeeseen
 • Maahanmuuttaja: selvitys oikeudesta oleskella maassa (kopio passista)
 • Alaikäinen: Hakijan huoltajan suostumus

Vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi, jos hakemuksessa on annettu erheellistä tietoa tai asuntoon muuttaa joku muu, kuin hakemuksessa mainittu henkilö.