Oppaat
asukkaille

10. KODINKONEET

 
10.1 SÄHKÖLIESI

TURVALLISUUS
Jos perheessä on pieniä lapsia, hanki lieteen
- kaatumiseste, se estää lapsia kaatamasta liettä
- keittotason suoja, joka estää lapsia ulottumasta kattiloihin ja avaamasta uunia.
Liesi on kytketty puolikiinteästi sähköverkkoon, kytkentämuutokset ovat sähköalan ammattimiehen töitä.
Liesi voidaan vetää ulos siivousta varten kaapelin sallimissa rajoissa.
Älä jätä keittolevyjä tai uunia päälle ilman valvontaa.

SÄHKÖN SÄÄSTÖ
Valitse käytettävän kattilan koko siten, että kattilan pohja on hieman keittolevyä suurempi.
Käytä kattiloissa kansia.
Käytä hyödyksesi uunin ja keittolevyn jälkilämpö. Katkaise virta ajoissa.
Sulata pakasteet ennen ruoanvalmistusta.
Uunin lämmittäminen paistolämpötilaan vie paljon sähköä. Jos mahdollista, valmista lämmitetyssä uunissa samalla kerralla useampia ruokia.

LIEDEN HOITO
Lieden valurautaiset keittolevyt pestään pehmeällä harjalla ja neutraalilla pesuaineella sekä kuivataan kytkemällä lämpö hetkeksi päälle. Levyt kannattaa tämän jälkeen pyyhkiä suolattomalla ruokaöljyllä kostutetulla rievulla. Se estää levyjen ruostumisen. Emaloidut pinnat ja osat puhdistetaan neutraalilla pesuaineella. Hankaavia aineita ei saa käyttää. Uunin puhdistukseen käytetään tähän käyttöön valmistettuja aineita ohjeiden mukaan.

10.2 JÄÄKAAPPI

SÄHKÖN SÄÄSTÖ
Puhdista jääkaapin takana oleva lauhdutin pölystä ainakin kerran vuodessa. Puhdistusta varten jääkaappi joudutaan vetämään pois paikoiltaan. Poista raskaat tavarat kaapista ennen siirtoa. Huolehdi, että ilma pääsee kiertämään lauhduttimen ympärillä.
Sulata pakastelokero viimeistään, kun jäätä ja huurretta on kertynyt 5...10 mm. Huolehdi, ettei sulamisvesi pääse lattialle.
Älä sijoita jääkaappia lieden, astianpesukoneen tai lämpöpatterin viereen.
Älä pidä jääkaapissa tarpeettoman kylmää lämpötilaa.
Älä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia.
Tarkista oven tiiviys ajoittain.

JÄÄKAAPIN HOITO
Jääkaapissa on automaattisulatus. Pidä sulamisveden poistoputki avoimena. Tarkkaile, ettei vesi valu lattialle.
Puhdista jääkaapin takaosassa olevat laitteet lauhduttimen puhdistuksen yhteydessä.
Tarkista samalla haihdutuslautasen kunto ja sulamisveden aluminen lauhduttimen haihdutusaltaaseen (ei lattialle).
Pidä jääkaapin jäähdytyspinnat puhtaana.
Älä ylikuormita jääkaapin hyllyjä tai ovea.
Älä missään tapauksessa käytä pakastinlokeron sulatukseen työvälineitä, esim. puukkoa.

10.3 PESUKONEET

Tutustu pesukoneiden valmistajien laatimiin yksityiskohtaisiin käyttö- ja hoito-ohjeisiin. Taltioi myös koneiden takuutodistukset. Ellei keittiössä ole astiapesukoneelle valmista paikkaa, tiedustele yhtiön kiinteistömestarilta koneen asentamisesta jo ennen koneen hankintaa.

TURVALLISUUS
Pyykinpesukoneen ja astianpesukoneen liitäntä vesijohtoverkostoon tehdään viranomais-määräysten mukaisesti. Työn saa tehdä vain alan ammattimies.
Pesukoneen asentaminen saattaa jossain tapauksessa edellyttää myös sähkötöitä. Niitä saa tehdä vain alan ammattimies.
Pyykinpesukoneen saa asentaa vain lattiakaivolliseen tilaan.
Älä jätä koneita toimimaan ilman valvontaa.
Sulje aina pesukoneiden hanat, kun ne eivät ole käytössä. Erityisesti on varmistettava, että hanat ovat kiinni, kun huoneiston asukkaat poistuvat asunnosta.
Kylpyhuoneessa olevaa pesukonetta ei saa käyttää kylvyn tai suihkun aikana.
Irrota pistotulppa sähköverkosta, kun kone ei ole käytössä.
Tarkkaile ajoittain pesukoneiden ja liitäntäletkujen mahdollisia vuotoja.

SÄHKÖN SÄÄSTÖ
Pese täysiä koneellisia.
Käytä säästöohjelmia aina, kun se on mahdollista.
Hankkiessasi uutta pesukonetta, vertaa eri mallien energiankulutusta.
Selvitä samalla koneiden sähköliitäntäteho ja huoneistosi sähköasennusten riittävyys.